Iffin Farmhouse  -  

Iffin Lane, Canterbury, Kent, CT4 7BE

Distance  Distance from Iffin Farmhouse to Canterbury is approx 1.98miles  Canterbury centre is approx 1.98 miles